FALSAFAH

Selaras dengan Visi, Misi dan Objektif Institut Latihan Universiti, objektif kami adalah:-

  • Mengendalikan sistem kewangan bersepadu (FAIS) untuk memberi khidmat pengurusan kewangan dengan cekap, tepat dan tanggungjawab kepada pelanggan selaras dengan visi,misi dan objektif Institut Latihan Universiti
  • Melaksanakan sistem pengurusan kewangan bagi memudahkan pelanggan disamping menepati kehendak-kehendak peraturan kewangan universiti
  • Laporan audit bersih tahunan adalah merupakan satu matlamat penting kepada Pejabat Bendahari. Laporan bersih ini adalah mencerminkan tahap kecekapan dalam pengurusan kewangan dan mutu perkhidmatan adalah tinggi.

Thursday, 23 Dhu al-Hijjah 1441

Special Event

Dana Pembinaan Masjid

UiTM Cawangan Terengganu

Kampus Bukit Besi

Sumbangan :

BANK ISLAM 13044010027175

Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Expected Total: RM 6,000,000.00 

Previous Accumulated Total: RM 297,003.25 

Current Accumulated Total: RM 304,297.25  30/09/2019 12:42PM

 

 

Job Vacancy

Quotations & Tenders

 
 

 

Firdaus Imtiaz 2050

Montaj Pelancaran Tabung Dana Pembinaan Masjid

Montaj Sejarah Pusat Ibadah UiTMCT Kampus Bukit Besi

Hub Pendidikan KETENGAH