FALSAFAH

Selaras dengan Visi, Misi dan Objektif Institut Latihan Universiti, objektif kami adalah:-

  • Mengendalikan sistem kewangan bersepadu (FAIS) untuk memberi khidmat pengurusan kewangan dengan cekap, tepat dan tanggungjawab kepada pelanggan selaras dengan visi,misi dan objektif Institut Latihan Universiti
  • Melaksanakan sistem pengurusan kewangan bagi memudahkan pelanggan disamping menepati kehendak-kehendak peraturan kewangan universiti
  • Laporan audit bersih tahunan adalah merupakan satu matlamat penting kepada Pejabat Bendahari. Laporan bersih ini adalah mencerminkan tahap kecekapan dalam pengurusan kewangan dan mutu perkhidmatan adalah tinggi.

Tuesday, 10 Rabi' al-awwal 1442

Special Event

Dana Pembinaan Masjid

UiTM Cawangan Terengganu

Kampus Bukit Besi

Sumbangan :

BANK ISLAM 13044010027175

Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Expected Total: RM 6,000,000.00 

Previous Accumulated Total: RM487,420.08 

Current Accumulated Total: RM537,666.60  05/10/2020 9.08AM

 

 

Unit Hal Ehwal Akademik

Info dan Borang  


   Updated: 10/08/2020 12.00pm

Job Vacancy

Quotations & Tenders

 
 

 

Jom Berwakaf

Firdaus Imtiaz 2050

Montaj Pelancaran Tabung Dana Pembinaan Masjid

Montaj Sejarah Pusat Ibadah UiTMCT Kampus Bukit Besi

Hub Pendidikan KETENGAH