FALSAFAH

Selaras dengan Visi, Misi dan Objektif Institut Latihan Universiti, objektif kami adalah:-

  • Mengendalikan sistem kewangan bersepadu (FAIS) untuk memberi khidmat pengurusan kewangan dengan cekap, tepat dan tanggungjawab kepada pelanggan selaras dengan visi,misi dan objektif Institut Latihan Universiti
  • Melaksanakan sistem pengurusan kewangan bagi memudahkan pelanggan disamping menepati kehendak-kehendak peraturan kewangan universiti
  • Laporan audit bersih tahunan adalah merupakan satu matlamat penting kepada Pejabat Bendahari. Laporan bersih ini adalah mencerminkan tahap kecekapan dalam pengurusan kewangan dan mutu perkhidmatan adalah tinggi.